Join Free Now
DNF-STYLE ARTISTIC
0600000000
Burgemeester Lemmensstraat 1, Geleen, Sittard-Geleen, Netherlands
Photography
INFO
English translation below - deutsche übersetzung unten Hallo lieve bezoek(st)er, Welkom op mijn profiel. Ik ben al ruim 13 jaar professioneel fotograaf met een studio in het zuiden van het land. Mijn grootste troef is wel mijn empathisch vermogen waardoor ik zelfs de meest zenuwachtige personen snel op het gemak laat voelen. Shoots worden met de grootste discretie uitgevoerd. Geen openbaarmaking van herkenbare foto's zonder jouw toestemming is dan ook standaard bij dit soort shoots. Voor SDC leden zijn shoots in een van deze genres gratis, De, door mij uitgekozen, beste foto's worden ook gratis in een internetversie geleverd. Op bijbestellingen geef ik dan ook nog eens 25 korting. Waarom? Omdat iedereen dient te streven naar wat hij of zij het leukste vind en laat dan nou net toevallig al, sinds het begin van mijn carierre, de naaktfotografie zijn. In mijn reguliere bedrijf kom ik vooral, naast de zakelijke boekingen, gezins-, zwangerschaps-, newborn-, kinder-, koppel- en vriendinnen-shoots tegen. De boudoir shoots zijn vol in opkomst momenteel en ik acht de tijd rijp om te kijken of ik mijn bedrijf meer op die shoots kan richten waar ik passioneel over ben. Mijn streven is een tweede studio op te richten specifiek hierop gericht en daarvan profiteer jij als SDC lid met deze fikse kortingen. Ik noem dat mijn ambassadeurs, die hopelijk net zo enthousiast zijn als mij en het doorgeven binnen hun kring van gelijk gestemden. Stuur gerust een mailtje of laat hier een bericht achter met "SDC" in het onderwerp en wellicht wordt jij een van deze ambassadeurs. p.s.: de website is van mijn reguliere bedrijf English Hello dear visitor, Welcome to my profile. I have been a professional photographer for over 13 years with a studio in the south of the country. My greatest asset is my capacity for empathy, which allows me to quickly put even the most nervous of people at ease. Shoots are conducted with the utmost discretion. No disclosure of recognizable photos without your permission is therefore standard with these types of shoots. Shoots in any of these genres are free for SDC members. The best photos, chosen by me, are also provided free of charge in an internet version. I also give a 25 discount on additional orders. Why? Because everyone should strive for what he or she likes the most and just coincidentally, since the beginning of my career, nude photography has been. In my regular company, in addition to business bookings, I mainly come across family, maternity, newborn, children, couple and girlfriend shoots. The boudoir shoots are booming at the moment and I think the time is right to see if I can focus my company more on those shoots that I am passionate about. My aim is to set up a second studio specifically aimed at this and you as an SDC member will benefit from this with these hefty discounts. I call that my ambassadors, who hopefully are as enthusiastic as I am and pass it on within their circle of like-minded people. Feel free to send an email or leave a message here with "SDC" in the subject and you might become one of these ambassadors. the website is from my regular company Deutsch Hallo lieber Besucher, Willkommen auf meinem Profil. Ich bin seit über 13 Jahren professioneller Fotograf mit einem Studio im Süden des Landes. Mein größtes Kapital ist mein Einfühlungsvermögen, mit dem ich auch die nervösesten Menschen schnell beruhigen kann. Shootings werden mit größter Diskretion durchgeführt. Keine Weitergabe von erkennbaren Fotos ohne Ihre Zustimmung ist daher bei dieser Art von Shootings Standard. Shootings in all diesen Genres sind für DEZA-Mitglieder kostenlos, die besten von mir ausgewählten Fotos werden auch kostenlos in einer Internet-Version zur Verfügung gestellt. Ich gebe auch 25 Rabatt auf weitere Bestellungen. Wieso den? Da jeder nach dem streben sollte, was er oder sie am meisten mag, ist die Aktfotografie seit Beginn meiner Karriere zufällig. In meiner Stammbegleitung treffe ich neben geschäftlichen Buchungen vor allem auf Familien-, Mutterschafts-, Neugeborenen-, Kinder-, Paar- und Freundin-Shootings. Die Boudoir-Shootings boomen im Moment und ich denke, es ist an der Zeit zu sehen, ob ich mein Unternehmen mehr auf die Shootings konzentrieren kann, für die ich eine Leidenschaft habe. Mein Ziel ist es, speziell dafür ein zweites Studio einzurichten, und Sie als DEZA-Mitglied profitieren davon mit diesen satten Rabatten. Das nenne ich meine Botschafter, die hoffentlich genauso begeistert sind wie ich und das in ihrem Kreis von Gleichgesinnten weitergeben. Schicken Sie gerne eine E-Mail oder hinterlassen Sie hier eine Nachricht mit "DEZA" im Betreff und Sie könnten einer dieser Botschafter werden. die Website ist von meiner Stammfirma
Please log in or sign up for SDC to add your review