Word Gratis Lid

Slimme Erotica: De 7 gesprekken van LIC #5 & #6: grenzen & overeenkomsten

Op het moment dat er twee één worden en als stel een relatie vormen, beginnen ze een ingewikkelde dans die het definiëren van grenzen en afspraken vereist. Wat is oké, en niet oké?

In ons artikel Smart Erotica: The Modern Couple's Playbook schetsten we zeven conversaties die onze Lifestyle Inventory Check-up (LIC)© coaches aan stellen leren om te zorgen voor een leuke en productieve erotische lifestyle- ervaring.

De LIC begeleidt je door een reeks essentiële discussies, waaronder de volgende:

 1. Kadering
 2. Ongefilterde communicatie
 3. Conflict
 4. Seksualiteit versus erotiek
 5. Grenzen (je bent hier)
 6. Overeenkomsten (je bent hier)
 7. Routines & rituelen

Ongeacht waar je bevindt op het erotische levensstijlcontinuüm, van newbie tot veteraan, van hete monogamie tot CNM of zelfs polyamorie, de LIC en haar "7 gesprekken" zijn essentiële hulpmiddelen die je relatie veilig houden en de basis leggen voor romantisch pluralisme. Dit speelt in onze cultuur de hoofdrol, met net iets meer dan 20% of 1 op de 5 mensen die deelnemen aan een "consensuele, niet-monogame relatie" (Kinsey Institute and Journal of Sex and Marital Therapy, 2016).

"Grenzen durven stellen is het hebben van de moed om van onszelf
te houden, zelfs als we het risico lopen anderen teleur te stellen."

- Brene Bruin

Op het moment dat er twee één worden en als stel een relatie vormen, beginnen ze aan een ingewikkelde dans die een definitie vereist in grenzen en overeenkomsten. Wat mag er in, wat mag er uit? Wat is oké, en niet oké? Wat is gedeeld, privé, heilig of erotisch?  Voor de meesten is dit stilzwijgend en intuïtief, met vallen en opstaan, waarbij we zones afbakenen van toegang of restrictie in de meest intieme uithoeken van ons leven. Voor koppels die Smart Erotica beoefenen, is het een opzettelijke aktie om een ontwerp te maken van de gesprekken die je samen hebt en waarbij je de voorwaarden creëert die je in je meest intieme relatie wilt beleven.

De vragen die we stellen zijn belangrijker dan de omstandigheden waar we doorheen navigeren. Dit geldt in het bijzonder voor stellen die zich wagen aan de erotische lifestyle. Slimme Erotiek is gebaseerd op het worden van een emotioneel intelligent stel. Dat betekent dat je vragen stelt die je in inhoudelijke discussies brengen, waardoor je dialoog geraffineerd en intelligent kan zijn in plaats van oppervlakkig en niet over het onderwerp waardoor je in circkels blijft draaien. Slimme Erotiek verheft de dialoog in overeenstemming met het terrein dat je betreedt als je de grenzen van je seksleven opent om anderen in je relatie op te nemen.

Het alternatief is om het over te laten aan het intuïtieve lot, vallen en opstaan. Of je vertrouwt op je instincten. En dan maar zien hoe het uitpakt. Dat is niet aan te raden! Hier zijn enkele vragen die we zullen behandelen als we dialoog #5 en #6 in de Lifestyle Inventory Check-up ((LIC) aangaan, die te maken hebben met grenzen en overeenkomsten:

 • Is emotionele monogamie hetzelfde als seksuele monogamie, en wat zijn de verschillen?
 • Gaat emotionele verbintenis altijd gepaard met seksuele exclusiviteit, en wat zullen de uitzonderingen zijn in onze relatie?
 • Kunnen we meer dan één persoon tegelijk liefhebben en begeren? Of, is lust en liefde gescheiden en hoe maken we onderscheid tussen de twee?
 • Is seks ooit "alleen maar seks" en hoe ga je om met de gevoelens die losbarsten als er seks in het spel is?
 • Kan liefde pluralistisch zijn en meerdere partners omvatten? Zo ja, hoe gaan we daarmee om?
 • Zijn jaloezie en bezitterigheid intrinsiek aan de liefde of een teken van onzekerheid en controle?
 • Kunnen toewijding en vrijheid samengaan met het overstijgen van wantrouwen? 

De ethiek van seks, erotica en intimiteit


Ethische niet-monogamie - waarbij partners expliciet onderhandelen over de seksuele en emotionele grenzen van hun relatie - is alleen succesvol als het gebaseerd is op de principes van vertrouwen, wederzijds respect, en volledige transparantie en openhartigheid. De erotische lifestyle IS een berekend risico. Laten we er niet naïef over zijn. Het openen van de grenzen van de conventionele monogamie waarin we allemaal cultureel geconditioneerd zijn, IS verleidelijk en beangstigend als je er eerlijk over bent. Om de "kernreactor" van de erotische levensstijl onder controle te krijgen (Slimme Erotica: The Modern Couple's Playbook) is respect en een gevoel van ontzag nodig als je gesprekken #5 en #6 van de  Lifestyle Inventory Check-up® (LIC) aangaat: het afbakenen van je grenzen en overeenkomsten.

Consensuele niet-monogamie vereist een zorgvuldige onderhandeling van gedeelde macht. Er is wederzijdse openheid voor invloed waardoor een stel de macht kan delen. Er is een houding van inhouden om te winnen, eerder dan een "quid-pro-quo" of "mijn-weg-of-anders-niets" benadering, wat normaal niet duurzame strategieën en methodes zijn. Beide partners moeten de macht hebben om invloed uit te oefenen en keuzes te maken vanuit een gelijkwaardige positie. Zo niet dan heb je een licht progressieve vorm van patriarchaat met het machtsverschil dat gemaskeerd is, maar nog steeds aanwezig.

 


Een lesje in Smart Erotica


De subtekst van alle menselijke relaties is menselijke invloed, dat wil zeggen, grenzen, overeenkomsten en regels. Het zijn allemaal onderhandelde codes voor hoe we ons gedragen met mensen die met elkaar te maken hebben. We hebben het gehad over het belang om de dialoog te verheffen, vooral voor lifestyle-stellen, om er zeker van te zijn dat het "slim" is. Namelijk dat je het "juiste" gesprek voert over de "juiste" onderwerpen - de dingen die emotioneel intelligente stellens veel doen. In Gesprek #5 en #6 over grenzen en overeenstemming, is het belangrijk om eerst te definiëren wat ze zijn, en te kijken naar de subtiele maar relevante verschillen.

Grenzen

Een grens is datgene waartoe ik jou toegang geef in mijn fysieke, emotionele en psychologische persoonlijke ruimte. De toestemming die ik wel of niet geef om MIJ intiem te betreden. Wat ik alleen bezit, en waar anderen toegang toe hebben met mijn toestemming. Soevereiniteit over mezelf waar toegang tot mijn lichaam en ziel een geschenk is, herroepbaar elke keer dat het niet wordt gerespecteerd. Je hebt altijd het recht om de toegang te regelen tot wat je bezit en van jou is. Het doel van een grens is om bepaalde dingen binnen en bepaalde dingen buiten te houden. Dit wordt bepaald door degene die de grens stelt.

Voorbeelden:

 • "Ik zal geen seks hebben met iemand van hetzelfde geslacht"
 • "Ik ben alleen beschikbaar voor seksuele intimiteit als ik tijd heb besteed om mensen te leren kennen en nooit na de eerste keer dat ik ze ontmoet"
 • "Ik zal geen onbeschermde seks hebben met iemand wiens seksueel gedrag niet binnen mijn niveau van aanvaardbaar seksueel gezondheidsrisico valt"

Overeenkomsten

Een overeenkomst of akkoord is een uiteenzetting van de grenzen van een stel, ontworpen om de soevereiniteit van elk individu in de relatie te beschermen en de belangrijkheid van het partnerschap in relatie tot alle anderen om hen heen. Het is het akkoord waar we voor kiezen en wederzijds afspreken om elkaar verantwoordelijk te houden voor onze wederzijds gekozen grenzen, verwachtingen en, wanneer we die samen hebben vastgesteld, "regels" voor hoe we met andere mensen omgaan. Als stel heb je altijd het recht om te onderhandelen en opnieuw te onderhandelen over een overeenkomst, anders is het een mandaat (regel) en geen overeenkomst.

Voorbeelden:

 • "We zullen onmiddellijk elke erotische leefstijlsituatie bespreken waarbij een van ons zich ongemakkelijk voelt en niets doen totdat we erover hebben gepraat"
 • "We zullen alleen seks hebben met andere stellen, geen individuen, die vergelijkbare waarden delen en een stabiele relatie hebben met elkaar"
 • "We zullen alleen veilige seks hebben met voorbehoedsmiddelen wanneer we seksueel intiem willen zijn met andere mensen"

Mandaten

Een mandaat of regel wordt zonder toestemming of inbreng opgelegd en er is niet over te onderhandelen. Het is het gebruik van druk of dwang (de impliciete boodschap is dat als je je er niet aan houdt, ik mijn liefde of goedkeuring zal intrekken, of zelfs de relatie zal verbreken) om naleving te eisen van een voorschrijvend idee over hoe de dingen zullen zijn. Ze zijn rigide en niet vatbaar voor verandering en worden als absolute waarden neergezet. Soms is het OK als een overeenkomst een mandaat wordt, maar over het algemeen raden we ze niet aan. Ze zetten een onwinbare machtsstrijd in gang omdat het altijd gaat om een beperking die aan iemand wordt opgelegd zonder zijn inbreng of onderhandeling in de richting van een compromis.

Voorbeeld:

 • "Je  mag geen langdurige etentjes hebben met mensen die ik niet goedkeur als ik er niet bij ben"
 • "We zullen altijd veilige seks hebben als een van ons seks heeft met een ander"
 • "Als een van ons iemand, met wie de ander wil spelen, niet leuk vindt zullen we daarmee niet seksueel intiem zijn"  

Maak kennis met Eric en Jenna, zij is een  lerares op school en hij is stadsrechter in een kleine stad. Meer dan 15 jaar getrouwd, drie kinderen.
Ze kijken uit naar hun lifestylevakanties waarmee ze hun huwelijk hebben gered van de scheiding vanwege de nieuwe vrijheid en vreugde die de erotische levensstijl hen biedt. De weg daarnaartoe is echter niet gemakkelijk geweest vanwege hun verwarrende mandaten in ruil voor afspraken en een volledig gebrek aan overeenkomsten en een niet gevoerd gesprek over grenzen.
Jenna is de meer seksueel avontuurlijke van het stel. Geneigd om de conventie uit te dagen en te pushen. Ze wil een "full swap" met andere mannen en vrouwen. Eric, die geneigd is om terug te vallen op zijn traditionele hiërarchische culturele conditionering, denkt dat het "grenzen stellen" voor hen als stel zijn "recht" is om hen te beschermen tegen onnodige dreigingen en risico's.  Hij wil alleen "soft swap" activiteiten doen zonder dat iemand zijn vrouw aanraakt. Wat hij niet begrijpt is dat het aannemen van zo'n machtsverschil zijn relatie meer in gevaar brengt dan de voorgestelde lifestyle waartegen hij zijn huwelijk wil beschermen. Jenna voelt zich betuttelend en beheerst - de tegenpool van wat haar interesse in de erotische levensstijl heeft gewekt.
We stellen Eric voor dat het beter zou werken als hij zijn persoonlijke grenzen rond emotionele veiligheid en de onderliggende problemen (bv. jaloezie, onzekerheid, bezitsdrang, controle, macht) zou identificeren en met Jenna zou onderhandelen over gedeelde grenzen. Dit zonder de mandaten die hij verwart met "hun" grenzen, door haar ervaring, behoeften, interesses en fantasieën in het gesprek uit te nodigen, en die vervolgens te vertalen in afspraken waarin ze beiden als stel toestemmen en inbreng hebben. 


Wat is je monogamie-afspraak?


De maatstaf voor monogamie is niet langer seksuele exclusiviteit alleen, maar eerder een potentieel breed scala aan menselijk gedrag. Van "pikante monogamie" (bijv. samen porno kijken, naar een stripclub gaan) met slechts één partner, maar inclusief gedeelde erotische activiteiten met elkaar, tot soft swinging, full swap, kink, en zelfs polyamorie - allemaal met verschillende niveaus van emotionele en fysieke intimiteit waarover onderhandeld wordt.

Slimme Erotiek betekent dat je de "juiste" gesprekken voert over de "juiste" onderwerpen. Hier is een deel van het terrein dat je zult verkennen als we je coachen in de vragen en discussies die je samen kunt voeren:


Allereerst vragen om jezelf te stellen


 • Wat is belangrijk voor mij op elk van de volgende punten?
  - Bepalingen over privacy (wat is wel en wat is niet privé voor mij/ons op seksueel gebied?)
  - Toegang (wie heeft zeggenschap en onder welke voorwaarden over welke aspecten van ons seksleven samen?)
  - Eerlijkheid en transparantie (vertel alles, vraag niets, vertel alleen genoeg om te weten maar laat de details weg of juist niet?)
 • Waar, hoe vaak en onder welke voorwaarden kan betrokkenheid met anderen plaatsvinden?
  - Logistiek: Apart en alleen, samen maar apart, alleen samen, zelfde kamer/verschillende kamer, zelfde huis/locatie, aparte ruimte en verwachtingen over hoe dingen gebeuren of niet gebeuren
  - Type en frequentie: Doen we erotische lifestyle privéfeestjes, lifestyle clubs, vakanties en uitstapjes, kleine groepjes met mensen die we kennen, professionele adult entertainers, alleen koppels, alleen mannen/vrouwen, kink, fantasie, speeltjes, etc. WEES SPECIFIEK.
 • Met wie en wat is OK of niet OK?
  - Wie potentiële partners kunnen zijn, wie uitgesloten is en waarom, en welke seksuele handelingen wel of niet kunnen plaatsvinden
 • Gewenste grenzen en afspraken:
  - Wat wordt gedeeld en wat wordt gescheiden gehouden en is alleen heilig tussen ons: alleen seks, seks met emotionele verbinding, eenmalige seks en geen toekomstig contact, seks, verbinding en voortdurende relatie, alleen als stel of kunnen individuen binnen het stel bevriend raken en omgaan met individuen in een andere relatie?
 • Emotionele monogamie of pluraliteit:
  - Met welke mate van emotionele betrokkenheid voel ik me op mijn gemak? Beoefenen wij "emotionele monogamie" of "pluraliteit" (meervoudige emotionele verbindingen) en, zo ja, wat betekent dat precies voor ons?
 • Regels en rode lijnen:
  - Welke, als er al regels over bescherming zijn, kiezen we ervoor om te volgen?

Om aan elkaar te vragen en te beantwoorden


Ten eerste, deel met elkaar de antwoorden op bovenstaande vragen. Alleen luisteren en notities maken.

Beantwoord vervolgens samen de volgende vragen, Je krijgt elk een beurt om te praten en te luisteren:

 1. Als seks iets is wat je met anderen deelt als onderdeel van je Consensuele Monogamie Overeenkomst (CNM), is er dan iets dat uitzonderlijk en/of exclusief is voor jullie tweeën en waar anderen niet bij betrokken zijn?
 2. Van welke emotionele gevoeligheden worden jullie mogelijk door getriggerd waardoor je je kwetsbaar voelt in een lifestylesituatie?
 3. Wat betekent "emotionele veiligheid"? Beschrijf hoe dat er voor ieder van jullie uitziet.
 4. Bespreek elk van je persoonlijke grenzen en waarom ze belangrijk voor je zijn.
 5. Bespreek welke overeenkomsten en afspraken jullie maken voor de erotische lifestyle.
 6. Definieer en kader de mandaten/regels waarmee jullie allebei akkoord gaan voor de lifestyle en waarom je ervoor kiest om dat te doen
 7. Spreek openlijk over je wensen, fantasieën, behoeften en verwaachtingen van elkaar wanneer je je in de erotische lifestyle bevindt.

Over het programma


Het Slimme Erotica Programma© is een praktische, praktische en verstandige aanpak die de deelnemers systematisch coacht door middel van de "7 Gesprekken" van het Lifestyle Inventory Check-Up® (LIC), in de veiligheid van een gestructureerde, vertrouwelijke, professionele methodiek die is gebaseerd op decennia relatiewetenschap en werk met stellens wereldwijd.

Het programma biedt een emotioneel en mentaal kader om in de "juiste" gesprekken over de "juiste" problemen op de "juiste" manier te kunnen navigeren door de delicate balans tussen liefde, seks, erotiek en sensuele expressie, gegrond in een relatieontwerp van je/jullie keuze

Leef gepassioneerd,

Dr. Jay en Liseth
Soul-Mates voor het leven


Dr. Jay and Liseth

Dr. Jay en Liseth brengen een schat aan doorgewinterde real-world ervaring in hun werk van 'Relationship Mastery' waar ze samen programma's (openbare seminars en privéretraites) coachen, onderwijzen en faciliteren die de kunst en wetenschap van "soulmating" (erotisch) onderwijzen passie + diepe vriendschap = liefhebbers voor het leven). Liseth is een zelfstandige ondernemer met succesvolle bedrijven in onroerend goed en internationale modellen. Een Venezolaanse godin die haar visie in de Verenigde Staten manifesteerde door een Master Certified Coach te worden (met specialiteiten in wellness, voeding, leven en relatiecoaching) en die nu met vrouwen werkt om de kracht van hun heilige vrouwelijke geboorterecht te ontketenen om een gepassioneerd leven te leiden hun keuze. Samen met haar Soul-Mate, Dr. Jay Ferraro, is ze mede-oprichter van Soul Mates For Life, een internationaal training-, coaching- en adviesbureau dat zich toelegt op koppels die zich inzetten voor het ontwerpen van buitengewone relaties naar keuze. De auteur van het best verkochte boek, "Surprised by Love", Dr. Jay is verschenen op de Today Show, Good Morning America (Australië), The Dr. Drew Show, het Oprah Winfrey Network en levert regelmatig bijdragen aan O Magazine en Psychologie Vandaag nemen ze alle taboe-onderwerpen op die anderen niet zullen aanraken. Zijn werk is internationaal met beroemdheden, professionele atleten en C-suite executives en hun teams als organisatiepsycholoog en topprestatiecoach die zijn merk van persoonlijke en professionele beheersing onderwijst. Dit dynamische duo brengt geloofsbrieven (gediplomeerd clinicus / getrainde psycholoog en master-gecertificeerde coach) en bewezen strategieën die werken aan het delen van hun gepassioneerde liefdesverhaal om anderen te inspireren volledig te leven als Soul-Mates For Life!
ZIE MEER ...
0 Reacties
 • Anoniem